Asfalt Drogowy Do Stosowania Na Zimno

W przypadku mniejszych powierzchni warstw wbudowywanych ręcznie, zwłaszcza podczas wypełniania wybojów i innych uszkodzeń jezdni, należy starannie oczyścić łatane miejsca przed naniesieniem mieszanki. Nie jest konieczne pionowe przycięcie obrzeża wyboju, ponieważ mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno ma doskonałą przyczepność. Zagęszczenie odbywa się przy pomocy wibratora płytowego lub walca wibracyjnego. Zamiast tego może wystarczyć intensywne zagęszczenie ubijakiem ręcznym. Po wykonanej naprawie jej powierzchnia nadaje się natychmiast do ruchu kołowego.

Asfalt w worku RR uzupełnia także dylatacje, miejsca po robotach instalacyjnych m.in. Wodociągowych, gazowych czy elektrycznych oraz wypełnia przestrzenie wokół płyt, kanałów i przepustów kablowych. Nadaje się również do miejscowego wyrównywania lub profilowania nawierzchni dróg, chodników, studzienek czy przejazdach kolejowych. Stosowana jest do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, nawierzchni betonowych i tłuczniowych.

Te pliki są niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego Bricoman. Mieszanka mineralno bitumiczna do warstwy ścieralnej AC S dla KR 1-2. Masa bitumiczna na zimno sprawdza się jednak najlepiej jako wypełnienie do nawierzchni drogowych, ulic i parkingów. Ubytek należy wypełniać stopniowo przez warstwy (do 4 cm każda), a następnie ubijać ręcznie lub przystosowanym do tego ubijakiem. Następnie, w razie potrzeby, nakładać kolejne warstwy, aż do wypełnienia całego ubytku.

Realizujemy szybkie dostawy, bezpośrednio na plac budowy. Głębsze uszkodzenia należy w ich dolnych częściach wypełnić innym materiałem, najlepiej o zbliżonych właściwościach jak w konstrukcji lub np. Przy wypełnieniu głębokich uszkodzeń należy stosować zasadę zwiększenia wymiaru mieszanki wraz ze wzrostem głębokości położenia w uziarnieniu. WYDAJNOŚĆ – Worek 25 kg wystarczy do uzupełnienia ubytku o powierzchni 1m² na głębokość {ok|okay}. 1cm.

Do uzupełniania ubytków w podłożach asfaltowych, do formowania spadków, podjazdów itp. Cena w sklepie może różnić się od prezentowanej ceny. Niniejsza prezentacja towarów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dla towarów na zamówienie i towarów, których stan magazynowy wyczerpał się, prezentowane ceny są jedynie orientacyjne i mogą znacznie różnic się od aktualnych. System aktualizacji danych o towarach aktualizuje dane cyklicznie.

Produkt doskonale wypełni ubytki w podjeździe lub w nawierzchni wokół krawężnika. Preparat został wykonany z użyciem ziaren kruszywa, które jest otoczone lepiszczem – doskonałym spoiwem ziaren. Dzięki temu masa rozprowadzona w dziurze zachowa odpowiednią trwałość przez wiele lat. Ponadto produkt jest bardzo wydajny, dlatego też z powodzeniem wykorzystasz preparat do wypełniania wielu innych ubytków na terenie Twojego gospodarstwa domowego. Rozprowadzanie masy wykonasz, uprzednio oczyszczając krawędzie dziury, a następnie ubijesz materiał wypełniający. W prezentowanej ofercie znajdziesz również inne preparaty przeznaczone do napraw innych powierzchni.